Kontorsstädning

Låt vår erfarenhet matcha Era behov

Tillsammans med Er bestämmer vi hur städningen skall utföras och hur ofta olika lokaler behöver rengöras.
Vi gör upp städscheman och kommer överens om miljökrav.

När vi sedan valt ut rätt personer för att sköta arbetet introducerar våra arbetsledare dem i rutinerna och följer arbetet en period för att både Ni och vår personal skall känna att kvaliteten hamnar på rätt nivå.

Under kontraktstiden håller vi fortlöpande kontakt med Er för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls kontinuerligt.