Polishbehandling

Ett välbehandlat golv är lätt att hålla rent.

För att den dagliga golvstädningen skall kunna skötas på ett miljövänligt och effektivt sätt krävs att golvytorna är i gott skick. Varje golvmaterial fordran sin typ av behandling för att ytskiktet skall vara lätt att hålla rent. Vår erfarenhet av golvvård hjälper Er att få lättstädade golvytor.