Personal Policy

Vi skall verka för att alla anställda hos Pellerins får förutsättningar för relevant utbildning och personlig utveckling samt att arbetsförhållandena är sådana att de ger upphov till en känsla av engagemang och ansvar. Om vi med detta kan skapa arbetsglädje får vi också nöjda kunder och en låg personalomsättning.