Personal

Vår personal är den viktigaste förutsättningen för att kunna ge våra kunder bra personlig service. Vi lägger ner mycket arbete på att välja ut rätt person till varje uppdrag och på att introducera dem till uppgiften men våra medarbetare arbetar alltid under stort eget ansvar. Vi ser våra många återkommande kunder och vår låga personalomsättning som ett bevis på att vår filosofi är hållbar.